Monitoring Hello Guard

Analiza Obrazu

Wykorzystuje zaawansowane rozwiązania Al do inteligentnej analizy obrazu w czasie rzeczywistym.

Data Center

Umożliwia przechowywanie danych z najwyższym poziomem bezpieczeństwa.

Centrum Nadzoru

24h/dobę, 365 dni w roku przeszkolony zespół dokonuje weryfikacji alarmów i powiadamia odpowiednie służby o realnych zagrożeniach.

Jak to działa?

System Hello Guard składa się z usług, które wspólnie tworzą infrastrukturę skutecznego monitoringu.

Każda z nich działa niezależnie. Wystarczy, że dokupisz brakujące elementy do twojej istniejącej już infrastruktury, aby skorzystać z pełni możliwości analityki obrazu.

Jakość obrazu jest szczególnie istotna w kontekście analityki.

Skuteczność automatycznego reagowania systemów na zdarzenia jest zależna od jakości analizowanego obrazu.

Oferowane rozwiązanie INEA zakłada tworzenie nowych systemów monitoringu lub integrację istniejących systemów i ich rozwój o kolejne punkty dozoru wizyjnego.

Produkty INEA pozwalają na budowę infrastruktury, która zrealizuje założone zadania monitoringu w danym punkcie obserwacyjnym i pozwoli wykorzystać pełnię możliwości analityki.

Łącze Transmisji Danych to usługa, która została skierowana do klientów, którzy wymagali niezawodnych i szybkich przepływności łączy między swoimi lokalizacjami.

Dzięki rozwiązaniu ŁTD, klienci otrzymywali gwarancję stabilnej transmisji danych między rożnymi lokalizacjami swoich firm. Dzisiaj usługa ŁTD została przystosowana także do zapewnienia niezawodnej transmisji danych między kamerami, a punktami dozoru wizyjnego, Data Center i Centrum Nadzoru.

Tworzenie dedykowanych ,,tuneli” między najważniejszymi punktami systemu monitoringu zapewnia skuteczng, i bezpieczną transmisje nawet bardzo dużych pakietów danych na dalekie odległości..

Rozwiązanie Hello Guard wykorzystuje najnowocześniejsze technologie chmury obliczeniowej dostosowane do potrzeb przetwarzania danych obrazu z systemów monitoringu, zlokalizowane w Data Center INEA.

Klasyczne systemy monitoringu nagrywają dane na lokalne centra danych lub rejestratory, które wymagają ciągłej, obserwacji i nadzoru przez zatrudniane w tym celu osoby.

Wykorzystanie Data Center INEA daje możliwość uruchomienia zaawansowanych systemów Analityki Obrazu, które podczas pracy z wieloma strumieniami danych, z wielu kamer potrzebują, dużych mocy obliczeniowych serwerów. Takie rozwiązania często nie są możliwe do uruchomienia w lokalnej infrastrukturze klienta bez ponoszenia wysokich kosztów.

Dla miejsc szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo oferujemy Centrum Nadzoru, które będzie nadzorować obraz z kamer 24h/dobę.

Centrum Nadzoru to specjalna jednostka, której zadaniem jest obserwowanie i reagowanie na zdarzenia potencjalnie interesujące. Specjaliści od analizy obrazu stale obserwują, alarmy zgłaszane przez inteligentne oprogramowanie i reagują natychmiast na zdarzenia. Takie rozwiązanie jest dedykowane do nadzoru miejsc szczególnie niebezpiecznych, wymagających stałego dozoru i uwagi. Nasza jednostka współpracuje ze służbami mundurowymi, aby maksymalnie skrócić czas reakcji na zdarzenia niebezpieczne, kradzieże, rozboje, czy zagrożenia życia.

Korzyści

Automatyzacja działań

Analiza na żywo, poszukiwanie materiału w archiwum z wykorzystaniem analityk.

Szybsza reakcja

Wielokrotnie szybsza reakcja na zdarzenia

Analiza obrazu

Większa skuteczność monitoringu to znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa

Optymalizacja kosztów

Znacznie niższe koszty analizy obrazu 24h, personel reaguje jedynie na sprawdzone zgłoszenia

Raportowanie

Raportowanie i analiza skuteczności

Kontakt

Nieustannie dostosowujemy nasze rozwiązania do potrzeb naszych klientów i zmieniających się warunków rynkowych. Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat rozwiązań Hello Info.

Napisz do nas

Poznaj pozostałe
produkty platformy Smart City

Hello City Map
Hello City Map